Privacy verklaring

Ik vind het zelf belangrijk dat mensen goed en op een veilige manier met mijn persoonlijke gegevens omgaan. Ik vind het als ondernemer dus ook belangrijk om goed met de gegevens van mijn (potentiële) klanten om te gaan. In mijn privacy verklaring kan je lezen hoe ik dat doe. Als je nog vragen hebt, hoor ik dat graag via marjolein@marjoleinvangaalen.nl. Door gebruik te maken van deze site en mijn diensten, ga je akkoord met deze privacyverklaring.

 

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant, gevestigd aan de Bokkelaren 248, 5231 BM te ‘s-Hertogenbosch, KvK nr: 71923780, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Verwerken persoonsgegevens:

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Overzicht van de persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 

Doel van de persoonsgegevens:

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om diensten bij je af te leveren

– Verzenden van mijn nieuwsbrief

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten

– Het afhandelen van jouw betaling

– Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Tevens kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Ook de knoppen op de website om door te klikken naar mijn social media accounts werken met cookies.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjolein@marjoleinvangaalen.nl

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens:

Marjolein van Gaalen – Virtual Assistant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marjolein@marjoleinvangaalen.nl

 

Wijzigingen:

De privacyverklaring die je op mijn website kunt vinden, is altijd de geldige en huidige versie. Mochten er grote wijzigingen worden aangebracht, hoor je hier tijdig iets over.

 

Chat openen
Scan de code
Hallo,
Waar kan ik jou mee helpen?